Strona główna


O. Eustachy Rakoczy wspomina gen. Romana Abrahama


Leszek Moczulski wspomina pułkowników: Józefa Szostaka i Kazimierza Plutę-Czachowskiego


Prezentacja książki o Kazimierzu Plucie-Czachowskim w Warszawie ("Przystanek Historia IPN") 25 listopada 2022 roku z udziałem Ministra Jana Józefa Kasprzyka - Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dr. Andrzeja Anusza oraz autora - Mirosława Lewandowskiego.