Strona główna

Nestorzy nurtu niepodległośćiowego

     Odbudowa niepodległościowej orientacji politycznej nastąpiła na początku XX wieku za sprawą Józefa Piłsudskiego. Zmiany, które nastąpiły w polskim społeczeństwie po roku 1864, spowodowały powstanie i rozwój liczebny nowej klasy społecznej. Byli to robotnicy. Z tych względów odrodzony - za sprawą Piłsudskiego - nurt niepodległościowy związał się z ruchem socjalistycznym i z niego wyrastał. Organizacja Bojowa PPS, Strzelcy, Kompania Kadrowa, Legiony, odrodzone Wojsko Polskie - to kolejne etapy rozwoju nurtu niepodległościowego w pierwszych dekadach XX wieku, nurtu, który w sposób decydujący przyczynił się do obudowy polskiej państwowości w roku 1918 i do jej obrony w roku 1920.
     Dwadzieścia lat niepodległości, to okres wytężonej pracy kraju uczestników nn.
     W roku 1939 pokolenie to musiało po raz drugi stanąć do walki, tym razem w obronie niedawno odzyskanej niepodległości. Za sprawą Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, a następnie Stefana Grota-Roweckiego powstała nowa konspiracja, o charakterze republikańskim i powszechnym. Z czasem wokół tej konspiracji, która w 1942 roku przyjęła nazwę Armii Krajowej, skupiła się większość społeczeństwa. Najbardziej dobitnym przejawem siły moralnej tego nurtu było Powstanie Warszawskie.
     Niniejsza strona jest poświęcona ludziom, którzy - w wielu wypadkach - przeszli całą tę drogę: przystąpili do nurtu niepodległościowego jeszcze przed I wojną światową, wielu z nich było dowódcami Armii Krajowej w czasie II wojny światowej, po wojnie wrócili do kraju i - w większości - trafili do stalinowskich więzień. Ci którzy przeżyli i nie zostali złamani po 1956 roku stanęli na czele odrodzonego nurtu niepodległościowego.
     Ludzie ci w drugiej połowie lat 70. przekazali pałeczkę kolejnej zmianie w sztafecie pokoleń. Ich następcy reprezentowali orientację piłsudczykowską w ramach opozycji przedsierpniowej i dalej - przez całą dekadę lat 80-tych, aż do odzyskania niepodległości w roku 1991.

czytaj całość

Wyszukaj w wortalu Nestorzy nurtu niepodległościowego:

 

Dofinansowano ze środków
Urzędu Do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych

logo Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych, z którego środków sfinansowano III etap projektu

Od roku 2024, gdy nowym Szefem UDSKiOR
został Lech Parell, Urząd odmówił
dofinansowania kolejnego etapu tego projektu
powołując się na rzekome
wady formalne wniosku

Administratorem strony jest

IHOO

Inne nasze strony o podobnej tematyce:

Piłsudski - pisma

Internetowe Archiwum KPN 

 

 

Autorem projektu elementów graficznych jest Mariusz Front

Wykonanie dla Instytut Historycznego nn im. Andrzeja Ostoja Owsianego w Warszawie - Mirosław Lewandowski