Strona główna

Współpracownicy
3 maja 1976 roku, uroczystość złożenia insygniów Orderu Virtuti Militari na Jasnej Górze. Od lewej: płk Stanisław Oyrzyński (w mundurze z czasów II wojny światowej), gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz (przewodniczący kapituły Orderu VM), gen. Roman Abraham (obaj generałowie w mundurach z czasów II Rzeczypospolitej), o. Eustachy Rakoczy OP (kapelan Starej Wiary), Stanisław Leszczyc-Przywara (w mundurze legionowym i maciejówce).

Współpracownicy

     Z kombatanckim niepodległościowym środowiskiem politycznym współpracowało relatywnie wiele osób. Nie o wszystkich mamy wiedzę. Tutaj wymienieni zostali jedynie ci, o których wiadomo na pewno, że - w różnych formach - współpracowali z nurtem niepodległościowym (ściślej - bezpośrednio z przywódcami tego nurtu). Dalszy krąg (to jest osoby, które wspólpracowały z wymienionymi tu bezpośrednimi wspólpracownikami przywódców) sa w większości anonimowi.
      Grupę bezpośrednich wspólpracowników przywódców nurtu niepodległościowego  możemy podzielić na kilka kategorii:

Zaprzyjaźnione duchowieństwo

Dwójkarze

Kurierki i kurierzy

Dawni podwładni

Legioniści i peowiacy

"Młodzi" (pokolenie urodzone około 1930 roku)