Strona główna

Zapal świecę!
1962, warszawskie Powązki, przy pomniku upamietniającym żołnierzy Armii Krajowej - Gloria Victis.

Zapal świecę! 

      Celem tego działu jest zachęcenie Czytelników do opieki nad grobami uczestników nurtu niepodległościowego. Pamięć o naszych przodkach, która wyraża się między innymi w trosce o miejsca ich doczesnego spoczynku jest miarą naszego człowieczeństwa.  Pamięć ta należy się wszystkim naszym przodkom. Zaniedbany grób to lekceważenie naszej Tradycji, pogarda dla własnej tożsamości.
     Szczególnie przygnębiające wrażenie sprawiają jednak opuszczone groby tych, którzy poświęcili swoje życie dla Polski. Jan Paweł II w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny (w 1979 roku) mówił na krakowskich Błoniach:
     Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, – abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, – abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
    
Pamiętajmy o tych słowach, a nasza troska o duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, niech przejawia się również w trosce o groby zmarłych Bohaterów.
     Poniżej prezentujemy zdjęcia grobów ludzi, którym poświęcony jest ten wortal, wraz z ich dokładną lokalizacją. Zachęcamy do dodwiedzenia tych miejsc i zapalenie świczki w dowód naszej pamięci i wdzięczności.

Ludwik Muzyczka - Cmentarz Wojskowy w Warszawie, kwatera: B 28, rząd: 1, grób: 1

Grób Ludwika Muzyczki 1

Grób Ludwika Muzyczki - 2

Kazimierz Pluta-Czachowski - Cmentarz Wojskowy w Warszawie, kwatera: B 20, rząd: 3, grób: 3

Grób Kazimierza Pluty-Czachowskiego 1

Grób Kazimierza Pluty-Czachowskiego 2