Strona główna

Dokumenty

Wystąp[ienie gen. Romana ABrahama na Jasnej Górze - 1976

Generał Roman Abraham odczytuje akt złożenia orderów Virtuti Militari przez najstarszych dowódców Wojsk Drugiej Rzeczypospolitej. Za nim stoi generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz. Jasna Góra, 3 maja 1976 roku,

Wystąpienia publiczne

          Przywódcy nurtu niepodległościowego rzadko mieli okazje przemawiać publicznie. W zasadzie jedyną okazją do takich przemówień były rózne uroczystości religijno-patriotyczne organizowane we współpracy z Kościołem. Współpraca ta rozpoczęła się około 1968 roku (pięćdziesięciolecie odzyskania Niepodległości) i trwała do końca lat 70. Gdy zabrakło Prymasa Wyszyńskiego oraz większości starych liderów piłsudczykowskich, współpraca ta wygasła drogą naturalną. Jednocześnie otworzyła się możliwość wystąpień publicznych na uroczystościach organizowanych bez udziału Kościoła, z czego skorzystał jednak praktycznie tylko sędziwy generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz.